Pages

Saturday, April 10, 2010

Hukum Perempuan Yang Mengahwini Lelaki Yang Jauh Lebih Tua Darinya

Perkahwinan merupakan salah satu impian bagi setiap umat manusia di muka bumi ini. Tanpa mengenal erti miskin atau kaya, sihat atau sakit, cacat atau sempurna, semua ini tidak menghalang sesiapa sahaja untuk memasang impian mendirikan rumah tangga demi untuk menyambung nasab dan keturunan masing2 di samping menambahkan bilangan kaum Adam dan Hawa di muka bumi ini. Namun di sebalik arus kemodenan masa kini kita dapat melihat pelbagai jenis perkahwinan yang dilaksanakan demi untuk mencapai cita2 masing2 mendirikan rumah tangga. Perkahwinan antara teruna dengan janda, dara dengan duda, warga tua dengan wanita2 yang jauh lebih muda darinya, semua ini kadang-kala mengundang persoalan di kalangan masyarakat yang mana perkara2 ini jarang2 berlaku sebelum ini terutama pada zaman nenek moyang kita.

Namun sejak kebelakangan ini isu perkahwinan perempuan dengan lelaki yang jauh lebih tua darinya semakin kerap berlaku. Adakah ini merupakan 'trend' pada zaman yang semakin canggih ini? Atau memang jodoh yang tidak dapat dielakkan bagi orang yang melaluinya? Sebenarnya isu perkahwinan dengan pasangan yang jauh lebih tua ini mula timbul sejak berakhirnya peperangan Oktober pada tahun 1973 lagi. Kenaikan harga petrol di negara2 teluk dan peningkatan kos hidup yang semakin tinggi mendorong berlakunya isu ini. Apabila berlakunya perkara ini mendorong lelaki2 yang berumur dan kaya ini mengambil keputusan untuk mengahwini perempuan2 yang jauh lebih muda darinya demi untuk merealisasikan impian mereka. Namun perkahwinan2 yang berlaku ini kebanyakannya berakhir dengan penceraian sehingga menyebabkan anak2 terabai dan si isteri hilang tempat bergantung.

Ulama' Feqah bersatu pendapat sah perkahwinan jika lelaki mengahwini perempuan yang jauh lebih tua darinya. Ini kerana sifat الكفاءة(setaraf) hanya terletak di bahu si suami dan juga si suami mempunyai hak talak ke atas si isteri. Si isteri pula hanya insan yang lemah yang memerlukan kepada perhatian si suami. Tetapi bagaimana pula hukum perempuan yang berkahwin dengan lelaki yang jauh lebih tua darinya? Ahli Feqah masa kini berselisih pendapat mengenai masaalah ini.

PENDAPAT PERTAMA : Sah perkahwinan perempuan yang mengahwini lelaki yang jauh lebih tua darinya dan hukumnya harus tanpa ada sebarang tegahan. Ini merupakan pendapat yang selalu diperkatakan di dalam ilmu Feqah.

Hujah bagi menyokong pendapat ini ialah Ulama'2 Feqah dari Mazhab Empat dan Mazhab Azzohiriah tidak melihat umur sebagai penghalang kepada perkahwinan. Perkahwinan ini memadai dinilai dari segi ilmu agamanya, baik keturunannya,harta sebagai bekalan masa depan dan sebagainya. Selain itu, tiada dalil yang melarang berlakunya perkara ini bahkan dibuktikan lagi dengan sahnya perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Saiyidah Aisyah yang mana umur Saiyidah Aisyah ketika itu 9 tahun dan ketika Nabi Muhammad SAW wafat umur beliau baru menjangkau 18 tahun.

PENDAPAT KEDUA : Sah perkahwinan dengan lelaki yang berumur ini. Namun hukumnya harus tetapi makruh. Ini merupakan pendapat sebahagian Ahli Feqah.

Hujah pendapat ini ialah mungkin adanya kemudharatan kecil di dalam perkahwinan ini kerana pasangan ini mungkin tidak serasi disebabkan perbezaan umur yang ketara di antara mereka. Dalil perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Saiyidah Aisyah tidak boleh menjadi kayu ukuran kerana itu antara khususiat bagi Baginda Nabi.

PENDAPAT KETIGA : Haram bagi perempuan mengahwini lelaki yang jauh lebih tua darinya. Ini juga pendapat sebahagian Ahli Feqah dan pendapat ini dipuji oleh Almarhum Doktor Ahmad Khandur di dalam bukunya " Ahwal As - syakhsiah".

Hujah bagi pendapat ini ialah pendapat yang dikeluarkan oleh Mazhab Shafie berkaitan masalah ini pendapat yang lemah. Mereka juga melihat orang tua tidak sekufu (setaraf) jika berkahwin dengan perempuan yang jauh lebih muda darinya. Seperti yang diketahui sifat kufu ini untuk kebahagiaan rumah tangga tersebut bukan sebagai syarat perkahwinan menurut pendapat Jumhur Ulama. Maka harus bagi sesiapa yang memiliki hak kufu (wali atau isteri) untuk mengiktirafnya atau menuntut fasakh. Tetapi menurut pendapat Hanafi dan sebahagian daripada Maliki kufu adalah syarat sah perkahwinan dan dikira tidak sah jika tiada sifat kufu tersebut. Selain itu perkahwinan dengan orang yang berumur ini yang boleh mengundang kemudharatan kepada pasangannya juga menjadi hujah haram berlakunya perkara ini.

Jadi jelaslah di sini perubahan di dalam arus masyarakat menjadi punca berlakunya masalah yang dibincangkan ini. Pencanggahan pendapat para Ulama' di dalam masalah ini perlu kepada penerangan2 yang lebih jelas untuk menentukan hukum yang sesuai. Walau bagaimanapun hukum perkahwinan ini sah jika menepati segala rukun dan syarat2nya. Terpulanglah kepada wali bagi perempuan tersebut untuk memilih pendapat yang paling sesuai berdasarkan maslahah dan menepati kehendak syarak. Sesungguhya wali ini lebih mengetahui apa yang baik untuk anak2 mereka bagi menjamin kebahagiaan perkahwinan tersebut hingga ke akhir hayat.

No comments:

Post a Comment