Hukum Berkahwin Dengan Warga Asing

Saban hari kita dapat melihat dan mendengar pelbagai isu timbul di negara kita. Dengan isu ekonominya, gejala sosialnya dan juga isu2 masyarakat yang lain, semua ini kadang kala mengundang resah di kalangan masyarakat Malaysia. Dan di antara isu yang kerap berlaku di dalam masyarakat kita pada masa kini ialah ialah perkahwinan rakyat malaysia dengan warga asing. Memang tidak dapat dinafikan semua ini adalah jodoh dan ketetapan dari Allah Yang Maha Esa. Namun kadang kala perkahwinan yang pada mulanya diserikan dengan bibit2 percintaan ini akhirnya musnah di tengah jalan akibat berlakunya perkara2 yang tidak diingini di dalam rumah tangga tersebut. Akibat dari berlakunya masalah ini maka timbullah isu apakah hukum seorang Muslim atau Muslimah berkahwin dengan warga asing sama ada warga asing tersebut beragama Islam atau sebaliknya. Dan warga asing ini juga meliputi warga dari negara Islam yang lain, warga dari negara bukan Islam dan juga warga dari negara yang diperangi sepertimana yang dikategorikan oleh Feqh Islam yang terdahulu.

Sebenarnya isu ini juga berlaku di negara2 yang lain. Contohnya Akhbar Al-Ahram Mesir pada keluarannya yang ke-6 pada bulan Jun 2007 mendedahkan bilangan wanita2 Mesir yang berkahwin dengan warga asing setiap tahun ialah kira2 1202 orang dan bilangan pemuda2nya yang berkahwin dengan perempuan asing ialah seramai 845 orang. Dan Akhbar Mingguan Mesir keluaran ke-579 pada 10 Mei 2008 pula mendedahkan menurut statistik yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional bagi Golongan Ibu dan Anak menunjukkan hampir 40000 wanita2 Mesir yang berkahwin dengan warga asing ini terdedah kepada masalah kelahiran dan kecacatan yang mana bilangan anak2 yang lahir akibat dari masalah ini mencapai angka 150000 orang. Apabila berlakunya masalah ini si suami mengambil langkah untuk berpisah dengan isteri dan tidak mengaku anak tersebut sebagai waris keturunannya menyebabkan si isteri menanggung derita keseorangan.

Ulama' pada masa kini bersatu pendapat menyatakan sahnya perkahwinan dengan warga asing ini jika ianya dari negara yang tidak diperangi. Tetapi jika dia dari negara yang diperangi Jumhur Ulama' dari Maliki, Shafie dan Hanbali menyatakan sah tetapi berdosa disebabkan perkahwinan ini mungkin akan menyakiti umat Islam yang lain. Bagi pendapat Hanafi pula perbezaan negara ini menjadi penghalang berlakunya pernikahan tersebut walaupun perkahwinan tersebut berlangsung di negara Islam.

Walaupun Ulama'2 ini bersependapat sahnya perkahwinan dengan warga asing ini, namun apakah sebenarnya hukum taklifi bagi masalah yang dibincangkan ini. Antara hukm dan hujah yang diutarakan oleh mereka ialah :

PENDAPAT PERTAMA : Haram perkahwinan dengan warga asing ini. Walaupun perkahwinan itu sah di sisi undang2 tetapi berdosa bagi orang yang melakukannya sepertimana hukum sembahyang dengan memakai pakaian yang. Ini merupakan pendapat dari sebahagian Ahli Feqah.

Hujah pendapat ini ialah perkahwinan dengan warga asing ini mencacatkan dalam sesetengah perkara dan akhirnya berakhir dengan penceraian. Hal ini disebabkan berbezanya adat di antara mereka disamping pelaksanaan bagi sesebuah negara besar yang meletakkan penjagaan dan perlindungan anak ke atas ibu keseluruhannya jika si ibu dari negara yang lain. Maka perkara ini wajib dijauhkan demi mengelakkan kezaliman ke atas si isteri dan sia2nya berlakunya perkahwinan tersebut. Selain itu perkahwinan dengan warga asing ini juga boleh mengundang pelbagai kefasadan dan kemudharatan kepada pasangan, anak2 dan juga masyarakat disebabkan perbezaan budaya dan cara hidup warga asing ini.

PENDAPAT KEDUA : Makruh perkahwinan dengan warga asing ini. Ini juga pendapat sebahagian kecil Ahli Feqah.

Hujah mereka ialah sepertimana hujah dari pendapat pertama iaitu berlakunya kecacatan dan kefasadan di dalam perkahwinan ini namun bagi mereka ianya bukanlah satu perkara yang pasti akan berlaku dan kemungkinan juga ianya tidak akan berlaku bagi sesetengah pasangan. Maka memadai diletakkan hukum makruh sahaja.

PENDAPAT KETIGA : Harus hukumnya berkahwin dengan warga asing ini. Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan para Ulama'.

Hujah mereka ialah dalil umum dari Al-Quran yang berbunyi :
قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من دكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
yang bermaksud : Wahai umat manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan antara satu sama lain. Selain itu antara hujah pendapat ini lagi ialah perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Mariah Al-Qibtiyah seorang wanita Masihi Rum. Ini menjadi bukti yang kuat tiada larangan perkahwinan dengan warga asing ini. Dan antara hujah mereka lagi ialah jika dilarang berlakunya perkahwinan dengan warga asing ini akan meletakkan manusia di dalam kesusahan. Hal ini bersalahan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi:
قال الله: تعالى وما جعل عليكم رفي الدين من حرج
yang bermaksud tidaklah dijadikan ke atas kamu keberatan atau kesusahan dalam perkara agama.

PENDAPAT KEEMPAT : Melihat kepada warga asing tersebut. Jika warga asing tersebut dari warga arab maka hukumnya harus atau kebanyakannya berkata ianya makruh. Tetapi jika warga asing tersebut bukan dari warga arab maka hukumnya haram atau sekurang2nya makruh.

Jadi jelaslah di sini kesan dari perkembangan dari segi perkauman ini telah menimbulkan pelbagai isu dan diantaranya ialah isu perkahwinan dengan warga asing ini. Setelah kita melihat percanggahan pendapat para Ulama' yang merujuk kepada segala aspek persekitaran dan dibuktikan pula dengan keluasan hukum syariah yang meraikan situasi yang pelbagai yang bersesuaian dengan setiap tempat dan waktu, maka pendapat yang dipilih untuk masalah yang dibincangkan ini ialah pendapat yang ketiga iaitu harusnya perkahwinan dengan warga asing ini berdasarkan kebebasan yang diberikan oleh agama Islam kepada seluruh umat manusia demi mencapai maksud yang disyariatkan kepada pasangan setelah termeterainya ikatan perkahwinan. Kemudharatan yang dikatakan mungkin timbul dari perkahwinan yang berbeza adat dan budaya ini sebenarnya dapat dielakkan jika perkahwinan ini disertai dengan bibit2 percintaan dan diserikan dengan sifat2 yang sewajarnya agar ikatan yang terbina ini berkekalan hingga ke akhir hayat.

0 comments:

Post a Comment